ระบบบัญชี

เลือกดู รายงานการ์ดสต๊อคสินค้า

รายงานการ์ดสต๊อคสินค้า จะแสดงข้อมูลประวัติของสินค้า โดยระบุเฉพาะเจาะจงสินค้าแต่ละรายการที่ลูกค้าเลือกดู และแสดงข้อมูลสถานที่เก็บสินค้าในคลังต่างๆ.

การเลือกดูรายงาน การ์ดสต๊อคสินค้านั้น ทำได้โดย, ไปที่เมนู "Inventory" , เลือก "Stock Card".

 

ลูกค้าสามารถเรียกดูรายงาน การ์ดสต๊อคสินค้า โดยระบุชี้เฉพาะเจาะจงในสินค้าแต่ละชนิดได้ โดยเลือก "Product" และสามารถเลือกดูสถานที่เก็บสินค้าเฉพาะที่ได้โดย เลือก "Location"  และขั้นตอนสุดท้าย เลือกปุ่ม "Run Report" เพื่อทำการสรุปข้อมูลและแสดงรายงาน.