ระบบบัญชี

เรียกดูสินค้าจากสต็อค

เมื่อรับสินค้าเข้ามาในสต๊อค ต้องการเรียกดูสินค้า หรือทำเบิกจ่ายสินค้า, ไปที่เมนู "Inventory", เลือก "Goods Issue" และเลือก "New Goods Issue".

 

ในหน้ารายการเบิกจ่ายสินค้า, ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นดังนี้:

  • Journal | รายการสต๊อค (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : คือรายการที่จะปรากฎในรายการสต๊อคที่ต้องการป้อนข้อมูล
    • ข้อมูลจะปรากฎขึ้นมาโดยอันโนมัติให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ในแถบสีเหลือง โดยเลือกใส่ข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้า เช่นจากที่ไหน "From Location" และใส่ปลายทางของสินค้า ว่าจะให้สินค้าไปเก็บไว้ที่ไหน "To Location" fields

ในหน้ารายการเบิกจ่ายสินค้า ให้ป้อนข้อมูล (ในแถบสีเหลือง คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเสมอ) ดังต่อไปนี้:

  • Product | ชื่อสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): ให้ระบุ เลือกชื่อสินค้าที่ได้ต้องการค้นหาจากสต๊อค
    • โปรแกรมจะใส่ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าในช่อง "Qty" และเลือกหน่วยสินค้าในช่อง "UoM" มาเป็นตัวอย่างอัตโนมัติแล้ว หากไม่ใช่ให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า
  • Qty | จำนวน (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ จำนวนของสินค้าที่ต้องการจะนำออกจากสต๊อค
  • UoM | หน่วย (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ ชื่อเรียกของหน่วยสินค้า เช่น ชิ้น กล่อง ถุง ขวด และอื่นๆ
  • From Location | ที่มาของสินค้า ได้รับมาจากไหน (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ แหล่งที่มาของสินค้า สินค้าออกมาจากไหน
  • To Location | ปลายทาง ที่จะเก็บสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ ที่เก็บสินค้า จะให้สินค้าย้ายไปอยู่ที่ไหน

หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เลือกยืนยันที่ปุ่ม "Confirm", สถานะของสินค้าจะเปลี่ยนจาก ฉบับร่าง "Draft" เป็นคาดการณ์ ถูกวางแผนไว้แล้ว "Planned". ซึ่งในที่นี้ หมายความว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกวางแผนไว้แล้วว่าจะย้ายออกจากสต๊อคที่ (1) ไปที่ (2) แต่ยังไม่ได้มีการย้ายสินค้าออกจริง.

ขั้นตอนถัดไป หากต้องการยืนยันการย้านสินค้าจริง ให้ เลือกอนุมัติ โดยเลือกปุ่ม "Approve",  การเลือกปุ่มอนุมัตินี้ สถานะของสินค้าในสต๊อคจะเปลี่ยนสถานะจาก ถูกวางแผนไว้แล้ว "Planned" เป็น อนุมัติแล้ว "Approved".

ขั้นตอนสุดท้าย ลูกค้าสามารถเลือกตรวจสอบและยืนยัน โดยเลือกปุ่ม "Validate", ซึ่งการเลือกยืนยันนี้ สถานะของสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริง จะออกจาก จากสต๊อคที่ (1) ไปที่ (2) จริง โดยจะเปลี่ยนแปลงจาก ถูกวางแผนไว้แล้ว "Planned" เป็น ย้ายออกไปเสร็จสมบูรณ์แล้วจริง "Completed".