ระบบบัญชี

เรียกดูรายงานสรุปสต๊อคสินค้า

ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลสรุปรายงานสต๊อคสินค้าได้ โดยรายงานจะสรุปจำนวนสินค้าแต่ละรายการ ที่เก็บอยู่ในสต๊อคในคลังสินค้าทั้งหมดในแต่ละที่.

การเรียกดูรายงานสามารทำได้, โดยไปที่ "Inventory", ให้เลือก "Stock Summary" เพื่อดูรายการสรุปสต๊อคทั้งหมด.

 

รายงานสรุปสต๊อคนี้ ลูกค้าสามารถเลือกเรียกดูได้ ตามรายชื่อสินค้า โดยเลือก "Product" และสามารถเลือกเรียกดูเฉพาะสถานที่เก็บสินค้าในสต๊อค โดยเลือก "Location" ขั้นตอนสุดท้ายเลือกปุ่ม "Run Report" เพื่อทำการสรุปรายงาน.